top of page

Menyebarkan Pasukan Pertempuran Siber

Pengendalian Insiden

Anda akan menyedari pentingnya mempunyai dan mengikuti dasar dan prosedur CSIRT yang telah ditetapkan; memahami masalah teknikal yang berkaitan dengan jenis serangan yang biasa dilaporkan; melaksanakan tugas analisis dan tindak balas untuk pelbagai insiden sampel; menerapkan kemahiran berfikir kritis dalam bertindak balas terhadap insiden, dan mengenal pasti masalah yang mungkin dielakkan semasa mengambil bahagian dalam kerja CSIRT.

Kursus ini dirancang untuk memberi gambaran mengenai pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh pengendali insiden. Ini akan memberikan gambaran keseluruhan arena pengendalian insiden, termasuk perkhidmatan CSIRT, ancaman penceroboh, dan sifat aktiviti tindak balas insiden.

Kursus ini adalah untuk kakitangan yang mempunyai sedikit atau tidak ada pengalaman menangani kejadian. Ia memberikan pengenalan asas kepada tugas-tugas menangani insiden utama dan kemahiran berfikir kritis untuk membantu pengendali insiden melakukan kerja harian mereka. Adalah disyorkan kepada mereka yang baru dalam kerja menangani kejadian. Anda akan berpeluang untuk mengambil bahagian dalam insiden sampel yang mungkin anda hadapi setiap hari.

CATATAN: Kursus ini menunjuk kepada Sarjana dalam Keselamatan Siber dari Institut Jurutera Perisian

3 (1).png

Siapa yang mesti mengikuti kursus ini?

  • Kakitangan dengan pengalaman pengendalian insiden yang sedikit atau tidak

  • Kakitangan pengendalian insiden yang berpengalaman yang ingin meningkatkan proses dan kemahiran menggunakan amalan terbaik

  • Sesiapa yang ingin belajar mengenai fungsi dan aktiviti pengendalian insiden asas

Apa yang anda akan pelajari

Kursus ini akan membantu anda

  • Gunakan kakitangan anda untuk mempertahankan perniagaan anda daripada serangan siber.

  • Ketahui pentingnya mengikuti proses, dasar, dan prosedur yang ditentukan dengan baik untuk perniagaan anda.

  • Fahami masalah teknikal, komunikasi, dan koordinasi yang terlibat dalam menyediakan perkhidmatan CSIRT

  • Menganalisis dan menilai secara kritikal kesan insiden keselamatan komputer.

  • Membangun dan menyelaras strategi tindak balas dengan berkesan untuk pelbagai jenis insiden keselamatan komputer.

bottom of page