top of page

Latihan Penilaian Risiko Siber

Kenal pasti dan lindungi aset kritikal anda dengan melakukan penilaian risiko anda sendiri

Siapa yang mesti mengikuti kursus ini?

  • Individu yang ingin dapat membuat penilaian risiko dalaman mereka sendiri

  • C-Suite, profesional keselamatan, perancang kesinambungan perniagaan, kakitangan pematuhan, pengurus risiko dan lain-lain

  • Personel perlu melakukan penilaian risiko formal untuk memenuhi keperluan PCI-DSS

  • Juruteknik Teknologi Maklumat yang ingin meningkatkan pengetahuan mereka mengenai keselamatan siber

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page