top of page

Kursus Penulis Teknikal untuk Personel Keselamatan Siber

Kursus ini akan merangkum bagaimana anda menulis dan menyampaikan nasihat dan laporan teknikal dan bukan teknikal dalam format praktikal dan ringkas yang memberikan kejelasan kepada khalayak yang pelbagai.

Siapa yang mesti mengikuti kursus ini?

Penonton untuk kursus ini adalah kakitangan dan pengurus anda yang bertanggungjawab untuk menyusun maklumat untuk dikeluarkan secara dalaman atau luaran kepada organisasi anda.

Apa yang anda akan pelajari

Kami akan membantu anda memahami cara mengenal pasti maklumat yang akan diketahui oleh pembaca anda dan memberi penjelasan kepada mesej anda dengan merangkumi topik berikut;

  • Mengenal dan memahami khalayak sasaran anda

  • Memilih format pelaporan yang betul, termasuk siaran akhbar

  • Cara menulis nasihat, yang perlu disertakan, menentukan isi yang betul

  • Mengenal pasti dan menyelenggara repositori sumber tunggal

  • Tatakelakuan untuk penulis teknikal

  • Memahami dan menjaga keperluan privasi

  • Prosedur penasihat dan pelepasan laporan

  • Memberi nasihat dan melaporkan teknik mengemas rumah

bottom of page