top of page

Dasar dan Prosedur Siber

Membantu anda menetapkan peraturan asas untuk kakitangan anda

Kami boleh membantu anda dengan:

  • Mengkaji dasar dan prosedur yang ada

  • Menulis polisi dan prosedur baru

  • Templat yang boleh disesuaikan juga tersedia

  • Melihat kebolehlaksanaan terhadap Keperluan Keselamatan Pelindung NZ (PSR)

  • Melihat kebolehlaksanaan Manual Keselamatan Maklumat (ISM) NZ

  • Kajian Ketahanan Siber

  • Model Kematangan Keupayaan Siber

  • Peta Jalan Latihan Siber

bottom of page