top of page
VR Goggles

Penilaian Risiko Siber

Langkah Pertama anda dalam menentukan apa yang perlu anda lindungi

Do you know how resilient your organisation is against a cyber attack?

Penilaian Risiko Siber (Cyber ​​Reconnaissance) akan:

 • Aset pengenalan dan keutamaan yang berisiko yang perlu dipertahankan

 • Strategi perlindungan jangka panjang

 • Strategi mitigasi (kembangkan rancangan pertahanan)

 • Pemahaman mengenai hubungan antara keselamatan maklumat, kesinambungan perniagaan, operasi IT dan pengurusan risiko operasi

 • Dapatkan pengetahuan mengenai risiko operasi, ancaman, kerentanan, impak, perkhidmatan, dan aset yang berkaitan dengannya

 • Strategi yang melibatkan:

  • Membentuk Pasukan Pertempuran (melatih kakitangan untuk bertahan sekiranya berlaku serangan

  • Menguruskan Pasukan Pertempuran

  • Melancarkan Pasukan Pertempuran semasa dan selepas serangan siber

bottom of page